W języku geodetów niwelacja to pomiary wysokościowe, wyznaczanie różnicy wysokości pomiędzy terenowymi punktami. W języku budowlańców to cały zakres działań, które mają na celu wyrównanie terenu. Przed przystąpieniem do prac konieczne są pomiary wysokościowe, które pozwolą określić, czego konkretnie będziemy potrzebować, by wyrównać teren działki. Kiedy niwelacja terenu jest niezbędna i czym jest w świetle przepisów?

Wykonanie niwelacji terenu na działce budowlanej

Wykonanie odpowiednich pomiarów wysokościowych na działce budowlanej, na której zamierzamy rozpocząć prace, jest niezbędne zawsze. Teren pod budynkiem lub innym obiektem oraz wokół niego musi być równy, grunt musi być stabilny. Teoretycznie nie zawsze potrzebne jest wyrównywanie terenu: gdyby pomiary geodety wykazały, że działka budowlana jest idealnie równa, nie ma konieczności niwelowania. W praktyce jednak niemal zawsze występują nierówności i profilowanie jest niezbędne. Konieczne są prace ziemne, czasem wykopy, czasem dowiezienie i ułożenie gruntu. Zgodnie z naszymi przepisami, ustawą Prawo budowlane, niwelacja terenu działki wpisuje się w pojęcie prac przygotowawczych. Co to oznacza? Czy zawsze potrzebujemy pozwolenia na budowę, gdy zamierzamy zlecić niwelację terenu?

Czy do wykonania niwelacji terenu potrzebujemy pozwolenia na budowę?

Jeśli w świetle Prawa budowlanego niwelacja terenu, jego wyrównanie, jest elementem prac przygotowawczych do budowy, to jeszcze przed przystąpieniem do nich musimy uzyskać pozwolenie na budowę. Trzeba jednak zaznaczyć, że wyrównujemy tereny nie tylko pod budowę. Jeżeli więc na przykład będzie to niwelacja terenu pod zieloną przestrzeń, gdzie zamierzamy zasiać trawę, posadzić krzewy, drzewa i inne rośliny, uzyskanie pozwolenia na budowę nie będzie konieczne. Zawsze jednak gdy zamierzamy zlecić realizację wszelkiego rodzaju prac ziemnych, wykopów, niwelacji, wymiany gruntu itd., należy upewnić się, czy możemy to zrobić, czy będziemy potrzebować pozwoleń lub na przykład, czy będzie konieczne zgłoszenie realizacji konkretnych prac.